Wszelkie zlecenia wykonujemy terminowo, solidnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 
Zapewniamy kompleksowe prowadzenie inwestycji od A do Z – od fazy projektowania poprzez wykonawstwo aż do końcowych odbiorów. 

Energetyka – projektowanie i wykonawstwo:

 • automatyzacja pracy sieci
 • linie napowietrzne i kablowe nn i SN
 • stacje transformatorowe słupowe i kontenerowe
 • rozdzielnie główne
 • złącza
 • przyłącza
 • WLZ – wewnętrzne linie zasilające
 • oświetlenie uliczne

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne – nowe, remonty, konserwacja, przeglądy
 • instalacje fotowoltaiczne!! – energia ze słońca!! darmowy prąd!!
 • instalacje odgromowe
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
 • rozdzielnice elektryczne
 • układy SZR
 • ogrzewanie elektryczne, instalacje przeciwoblodzeniowe
 • zasilanie placu budowy
 • oświetlenie placu budowy
 • agregaty prądotwórcze

Prace kontrolno-pomiarowe:

 • diagnostyka kabli pod kątem wyładowań niezupełnych – WNZ
 • próby kabli napięciem przemiennym AC bardzo niskiej częstotliwości (0,1 Hz) – VLF
 • próby kabli napięciem stałym DC
 • badanie szelności powłok izolacyjnych kabli
 • pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych

Kosztorysowanie:

 • w oparciu o przedmiar lub obmiar robót
 • w oparciu o materiały do planowanej inwestycji
 • w oparciu o dokumentację budowlaną
 • aktualizacje kosztorysów
 • weryfikacja merytoryczna kosztorysów