ELEKTRON BIAŁYSTOK

Oferta

Nasza oferta:

Energetyka

ELEKTRON BIAŁYSTOK Energetyka – projektowanie i wykonawstwo: linie napowietrzne i kablowe nN i SN stacje transformatorowe słupowe i kontenerowe – budowa / modernizacja / remonty

Czytaj dalej »

Instalacje silnoprądowe

ELEKTRON BIAŁYSTOK Instalacje silnoprądowe: instalacje elektryczne – nowe, remonty, konserwacja, przeglądy oświetlenie wewnętrzne rozdzielnice elektryczne zasilanie placu budowy oświetlenie placu budowy agregaty prądotwórcze

Czytaj dalej »

Prace kontrolno-pomiarowe

ELEKTRON BIAŁYSTOK Prace kontrolno-pomiarowe: pomiary kompleksowe transformatorów SN/nN pomiary rezystancji kabli i przewodów próby napięciowe i badania diagnostyczne kabli SN pomiary rezystancji uziemień pomiary impedancji

Czytaj dalej »

Kosztorysowanie

ELEKTRON BIAŁYSTOK Kosztorysowanie: w oparciu o przedmiar lub obmiar robót w oparciu o materiały do planowanej inwestycji w oparciu o dokumentację budowlaną aktualizacje kosztorysów weryfikacja

Czytaj dalej »
ELEKTRON BIAŁYSTOK

DARMOWA WYCENA

FORMULARZ WYCENY: